Reklamacije

Reklamacije


- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 011/3108020 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@universco.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 011/3108038, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@universco.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koju zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu info@universco.rs

 

Obaveštenje o načinu izjave reklamacije u prodajnom objektu.

Obaveštenje o vansudskom poravnanju.

 

Podaci o firmi Univers co doo,
Milana Resetara 9, Beograd
Tel +381 11 310 80 00
Fax +381 11 310 80 09
Broj računa 160-176077-10
Matični broj 07926456
PIB 100293738
Šifra delatnosti 51420 trgovina na veliko odećom i obućom
e-mail info@universco.rs