Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena. Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Vaša izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali. 

Obrazac za odustanak od ugovora, koji je stigao uz paket možete preuzeti ovde.

1. Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, iste popunite, obavezno potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica) i zajedno sa robom, pošaljete na adresu koja se nalazi na fiskalnom računu. Ukoliko ne možete da pronađete adresu, možete kontaktirati operatera putem broj +381 11 310 80 00

2. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.

3. Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu. Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu. Da bi Vam izvršili povraćaj sredstava nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koju Vam operater iz ON LINE prodavnice pošalje na Vaš e-mail. Nakon potvrde o prijemu, sredstva će biti uplaćena na račun koji ste naveli u obrazcu u roku od 10 radnih dana. Ispravnost podataka unetih u Dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, tj.pečatom.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Tref Sport je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja 011/310-8000  ili nam pošaljite email na adresu: prodaja@trefsport.com 

 

Podaci firme Univers Co Ltd.

  • Milana Rešetara 9, Belgrade
  • Tel +381 11 310 80 00
  • Račun banke: 160-176077-10
  • Matični broj: 07926456
  • PIB: 100293738
  • Delatnost: 51420 veleprodaja obuće i odeće
  • e-mail: prodaja@trefsport.com
  • www.trefsport.com